Rozvoj osobnosti

Rozvoj osobnosti je cesta do nitra člověka. Zabývá se vnitřními faktory a složky napomáhající a formující člověka na úroveň zdravé a pevně na svých nohách stojící bytosti. Naše pracoviště nabízí Rozvoj osobnosti v oblasti hudby, neboli hudební edukaci. 

Každý následek (chování, nemoc, reakce) má svojí příčinu a tato příčina je zpravidla hluboce ukotvena kdesi uvnitř. Cestou do svého nitra Vám pomůžeme tohoto původce nalézt a odstranit. Stačí si jen vybrat metodu, která je Vám nejbližší.


 

Cesta do svého nitra

 

 

 
Metoda Cesta                                          
Metoda RUŠ
Muzikoterapie