PLASTOVÉ LAHVE NÁS TRÁVÍ


PLASTOVÉ LAHVE NÁS TRÁVÍ

Co znamenají symboly na jejich spodku?

Plastové obaly nalezneme snad v každé domácnosti. Nápoje z plastových obalů užívají jak dospělí, tak i ti nejmenší. Tyto lahve však obsahují velké množství škodlivých chemikálií, které kromě usazování se v těle brání správné funkci lymfatického a krevního oběhu, čímž v důsledku degenerují celkově všechny orgány těla.

Měli byste proto věnovat náležitou pozornost trojúhelníkům na spodku plastových lahví, které používáte. Zvláště se zaměřte na číslo uprostřed trojúhelníků. Každé číslo totiž představuje jiný druh chemické látky, ze které je daná láhev vyrobena. 
 
1. PET (Polyethylentereftalát)

Tyto láhve jsou určeny pouze na jedno použití. Je to kvůli tomu, že mohou propouštět antimon těžkých kovů. Tyto chemické substance, označované i značkou EPA, narušují činnost vaší hormonální soustavy.

2. HDPE (Polyethylen vysoké hustoty)

Jde o takzvaný "dobrý" plast. Má totiž nejnižší pravděpodobnost průsaku škodlivých látek do tekutiny, která se v něm uskladňuje. Přesto jistá propustnost zde existuje.

3. PVC (Polyvinylchlorid)

Nedoporučuje se používat lahve vyrobené z tohoto materiálu. PVC může do vody uvolňovat látky narušující činnost hormonů.

4. LDPE (Polyethylen nízké hustoty)

Tento druh plastu je relativně bezpečný. Při správném používání a mechanickém nenamáhaní by z něj do vody neměly prosakovat škodlivé látky. Uvedený materiál se často používá i při plastových tašek.

5. PP (Polypropylen)

Jde opět o relativně bezpečný plast pouze za předpokladu, že ho nevystavujeme vyšším teplotám a mechanickému namáhání. V praxi se z něj obvykle vyrábějí jogurtové kelímky a některé druhy lahví na vodu. Otázkou je, při jaké teplotě byla surovina do takového obalu plněna.

6. PS (Polystyren)

Pozor, jde o karcinogenní uvolňující chemickou látku. Polystyren byste v žádném případě neměli používat pro
uschování nápojů ani jídel. V případě přenosných chladniček je třeba mít jídlo v nich spolehlivě oddělené od stěn.

7. PC (polykarbonát)

Pro uskladnění potravin a vody je to úplně nejhorší materiál. Důvodem je uvolňování BPA (Bisfenolu A). Lahvím nebo jiným nádobám vyrobeným z polykarbonátu se proto za všech okolností vyhýbejte!

Z výše uvedených varování vyplývá, že nejzdravějším obalem je sklo (křemík). Vzhledem k jeho recyklovatelnosti, při které nedochází ke změně nezávadnosti materiálu, je výhodným po všech stránkách. Díky své nepropustnosti je možné ho obalit měkkým obalem (třeba právě tím plastovým).