Bicom

Biorezonanční přístroj BICOM

Díky přístroji BICOM lze diagnostikovat a následně i provádět terapii.

Doba sezení se liší dle požadavků klienta, závážnosti problému a podle chronicity či akutnosti onemocnění. První sezení vzhledem k podrobné diagnostice všech orgánů (případně psychosomatických projevů) bývá nejdelší, pohybuje se v rozmezí 3 - 5 hodin. Následná setkání (počet setkání opět dle závažnosti) bývají kratší (cca 2 - 4 hodiny).


Před sezením (v den terapie) nepoužívejte alkoholické ani jiné omamné látky, nepijte kávu. Nedoporučuje se ani příliš těžká a tučná strava.

Pro nejpřesnější diagnostiku je vhodné si s sebou vzít raní moč (nejlépe v malé skleněné lahvičce).

Po absolvování sezení doporučujeme klidové období alespoň jednoho až dvou týdnů. Tzn. lehčí strava, spíše odpočinek, co nejméně alkoholu.

Vzhledem k rozdílnému časovému průběhu terapie je cena stanovena dle času, a sice 250 Kč/ 30 min. V ceně prvního sezení je započten čip (s nahranými léčebnými frekvencemi pro prodloužení doby terapie po 14 dní). Při následných sezení si klient čip hradí sám (100 Kč/čip).

Objednání se na tel. č. 604 213 911.

Více informací o biorezonanci zde.