Homeopatie

HOMEOPATIE

Základní myšlenkou homeopatie je poučka similia similibus curantur, čili podobné se léčí podobným. To znamená, že látka, která je schopná u zdravého člověka vyvolat symptomy nemoci, dokáže tyto symptomy u nemocného člověka vyléčit. Tato látka ovšem není v surové podobě, ale je homeopaticky naředěna, takže v homeopatickém léku je obsažena pouze energie výchozí substance. Čím je ředění léku vyšší, tím vyšší je jeho účinek. Tento fakt bývá pro materialisticky založené lidi nepochopitelný. Například z kuchyňské soli, která při nadměrném užívání způsobuje vysoký krevní tlak, vznikne homeopatickým ředěním hluboce působící lék Natrum muriaticum, který léčí řadu potíží od oparů přes sennou rýmu, vysoký krevní tlak, bolesti hlavy až po deprese.
Homeopatické léky působí na vitální sílu člověka tak, aby se organismus uzdravil sám. Po podání léku dochází postupně k nastolení rovnováhy na mentální, emocionální i fyzické úrovni, stav pacienta se celkově harmonizuje. Pacienti často říkají, že už se dlouho necítili tak dobře, někdy pociťují nebývalý příliv energie. Symptomy nemoci postupně mizí a odstraní se i sklon k nemocem budoucím - tudíž správná homeopatická léčba má i preventivní účinek. Jejím cílem je, aby pacient přestal být závislý na jakýchkoli lécích, jak alopatických, tak postupně i homeopatických.

KONSTITUČNÍ HOMEOPATIE

Homeopatie je holistická (celostní) metoda, tj. zkoumá pacienta jako celek. Homeopat nepředepisuje lék pouze na určitou konkrétní nemoc, např. alergickou rýmu, opakované angíny atd., ale hledá typ povahy pacienta. Zajímá ho vždy nejen konkrétní příznak, např. bolest v krku, ale i průvodní pocity a příznaky - co pacienta zlepšuje a zhoršuje, co jeho potíže obvykle vyvolává, která denní a roční období jsou pro něj riziková atd. Často pacient vypráví celý svůj životní příběh, a tak se homeopat dostane k jádru nemoci a k určení správného konstitučního léku. První homeopatický rozhovor tak trvá obvykle hodinu, někdy i déle. Konstituční lék se podává jednorázově a jediná dávka vydrží působit týdny, měsíce i několik let, v závislosti na zvoleném ředění a zdravotním stavu pacienta.

Homeopatie tedy používá zcela opačný přístup než školní medicína. Klasický lékař předepíše na angínu antibiotika, nález v krku do tří dnů zmizí, ale příčina nemoci se neodstranila, angíny se opakují dál nebo se patologie přesune do jiných orgánů. Velice známý je častý vývoj astmatu po "úspěšně vyléčeném" atopickém ekzému u dětí. Dostane-li dítě s astmatem správný konstituční lék, může se nemoci zbavit. Nejprve se vyléčí astma a objeví se zpátky dříve potlačený atopický ekzém, který posléze také vymizí. Jde o tzv. reverzní symptomy, které se většinou při homeopatické léčbě na krátkou dobu objevují - organismus se tak očistí a tyto příznaky se už znovu nevracejí.

Homeopatie je vhodná metoda v každém věku, spíše než na věku záleží na době trvání a stadiu nemoci. U dětí a mladých lidí bývá léčba rychlá a velmi účinná. Pokud však přijde starší člověk s chronickou nemocí, kterou má třicet let a užívá dlouhodobě kortikoidy, nelze mu slíbit úplné vyléčení. Většinou však dojde alespoň ke zlepšení nemoci. Homeopatie léčí i psychické potíže - deprese, nespavost, úzkostné stavy, fobie - zde je většinou nutné použít vyšší ředění léků a někdy trvá delší dobu (týdny až měsíce), než se pacienti od svých psychických traumat očistí a pak říkávají, že se cítí jako znovuzrození.

(Zdroj: https://www.auranet.cz/homeopatie/index.html )

SYMPTOMATICKÁ HOMEOPATIE

Homeopatie symptomatická nezkoumá a nehledá konstituční typ klienta, nýbrž sleduje a reaguje pouze na symptomy, příznaky nemoci, jako například horečka, bolesti v krku, křeče, apod. Symptomatická homeopatie zajišťuje rychlý, ale krátkodobý účinek. Pomáhá k odeznění nepříjemných příznaků. Je to přírodní metoda bez nežádoucích účinků a kontraindikací. Proto je vhodná nejen pro děti, těhotné a kojící ženy, ale pro běžnou populaci.

PRŮBĚH SEZENÍ

První sezení při konstituční homeopatii je provedena anamnéza pacienta a jeho problému. Doba sezení se pohybuje od 1 hodiny a více. Nutno se předem objednat. Při dalším sezení je rozebírána navržená medikace a řešení problému dle souhrnné repertorizace. Doba sezení trvá 30 - 45 minut.

První sezení při symptomatické homeopatii probíhá přibližně 15 - 30 minut.