Metoda Cesta

Při procesu Cesty pracuje klient se svými emocemi. Prochází buď tzv. „Emocionální cestou“, kdy nachází příčinu své emoce bránící mu ve svobodném jednání. Nebo se vydá na „Fyzickou cestu“ hledající příčinu zdravotního problému v těle, která je zpravidla zapříčiněna nezpracovanou emocí.

Pomocí metody Cesta lze řešit: zdravotní problémy, strach, smutek, vztek, fobie, nefungující vztahy, neschopnost se profesně prosadit, negativní myšlení, vyrovnání se se ztrátou blízkých aj.

Více o metodě na odkaze: https://www.brandon-bays.cz/