Muzikoterapie

Cílová skupina: neomezená; zkušenost s lidmi s mentálním i pohybovým handicapem, se seniory, s osobami v ohrožení života (JIP), s osobami středního věku bez handicapu.

Forma MT: individuální i skupinová.

Kde: u nás V Centru Cesta nebo u Vás (dle dohody).

Kdy: dle domluvy; možnnost pravidelných setkání.

Doba MT sezení: dle domluvy a typu klienta (diagnósy) - nejméně však 30 minut.

Cena: 500 Kč/60min; 300 Kč/30 min (v případě pravidelných sezení možná domluva).

Muzikoterapeut, Mgr. Klára Zdechovská, studovala Muzikoterapii v edukační praxi při TU Liberec pod vedením Mgr. Jitky Pejřimovské a PhDr. Jany Procházkové. K náplni MT sezení využívá řadu tradičních i netradičních nástrojů, a to dle diagnósy a přání klienta. Jedná se především o aktivní muzikoterapii. Každá aktivita je "šitá" na míru klienta, každá muzikoterapeutická aktivita má svůj cíl, svůj záměr, který sleduje. Cílem může být diagnostika jednotlivce, nalezení příčiny jeho problému (nesoustředěnost, mrzutost, neprůbojnost, aj.), diagnostika skupiny a členů ve skupině (šikana, vztahy v zaměstnaneckém kolektivu, ve třídě, v rodině). Cílem může být i kolektivní stmelení dětí, v zaměstnání. Pro muzikoterpeutická sezení lze stanovit i cíl vytvoření si své vnitřní stability, rovnováhy. V případě fyzických handicapů se jedná o pomocnou terapii přispívající k přijetí handicapu a ke zlepšení stavu.

Jitka Pejřimovská říká: "Hudba je reprezentací života." Co naleznete, prožijete, zjistíte a spravíte při muzikoterpeutickém sezení, můžete stejně pak naleznout, prožít, zjistit a spravit ve svém životě.