Ultrazvuk

Ultrazvuk je charakteristický tím, že při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Jedná se tedy pouze o mechanickou stimulaci, kterou můžeme připodobnit k mikromasáži. Vlivem této mikromasáže dochází k přeměně mechanické energie na energii tepelnou, čímž se zvyšuje teplota hluboko v tkáních, na které ultrazvuk aplikujeme. Ultrazvuk má na lidský organismus značné fyziologické účinky, které napomáhají v rehabilitaci postižené tkáně. Mezi tyto účinky patří zlepšení prokrvení tkáně důsledkem zvýšení propustnosti kapilár, urychlení metabolismu či pokles aktivity vegetativních nervů s následným prokrvením tkání a svalovou relaxací. Aplikace ultrazvuku také zvyšuje schopnost regenerace poškozené tkáně a napomáhá tak návratu ke zdravému stavu. Neopomenutelné jsou i jeho analgetické účinky. Doporučuje se na různé svalové a kloubní obtíže, poúrazové stavy či degenerativní onemocnění.